Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. We werken, leren, koken, doen het huishouden, zorgen voor onze kinderen, sporten, genieten van uitjes of hobby’s en zijn soms ook mantelzorger. Allemaal gewone dagelijkse activiteiten. Omstandigheden kunnen maken dat het soms niet (meer) lukt om deze dingen te doen. Ergotherapie is gericht op het (weer) mogelijk maken om deze dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Dit varieert dus van plannen tot huishoudelijke taken en van het bezoeken van verjaardagen tot weer naar werk gaan. Ergotherapie heeft altijd een praktische insteek. Op basis van een intakegesprek en een behandelplan wordt u geadviseerd, gecoacht en getraind om belemmeringen te verminderen.

Waar kunt u voor ergotherapie bij ons terecht?

Hulpvragen voor ergotherapie:

  • Waarom word ik zo snel moe en kan ik niet goed meer nadenken?
  • Ik heb een gebrek aan energie. Hoe ga ik hier mee om?
  • Wat kan ik doen aan mijn overprikkelingsklachten?
  • Hoe kan ik me beter leren concentreren?
  • Hoe kan ik mijn dagelijkse activiteiten uitvoeren als ik pijn ervaar?
  • Hoe kan ik balans (terug) vinden in mijn privé en werk?
  • Hoe kan ik op een gezonde manier re-integreren?
  • Hoe kan ik weer naar de winkeltjes of de kapper?
  • Hoe kom ik vanuit mijn stoel omhoog?

Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin uw hulpvraag besproken wordt. Hiervoor wordt ook bij het maken van een eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd. Deze hulpvraag is leidend voor de doelen en het behandelplan die we samen opstellen.

Een onderdeel van het behandelplan is ‘diagnostiek’. We willen graag begrijpen: hóe u beperkt wordt in de uitvoering van activiteiten,welke gevolgen dit heeft voor u en de mensen om u heen en welke mogelijkheden u heeft om deze beperkingen te overwinnen.

Vervolgens gaan we samen aan de slag met het plan van aanpak. Tijdens het traject houden we de voortgang in de gaten. Waar nodig stemmen we af met andere behandelaren zoals de huisarts, specialist of fysiotherapeut. Als we de behandeling afronden, krijgt de verwijzer een verslag van de behandeling.